Meesterschenkerij

Meesterschenkerij

De SVH-Meesterschenker-titel is verbonden aan het behalen van
het vakdiploma, dat de hoogste graad van vakbekwaamheid in de
drankverstrekkende sector van de horecabedrijfstak dekt. In 1987
slaagden de eerste meesterschenkers voor dit diploma. Zij hebben een
zeer brede kennis van bier, wijnen, gedestilleerd /cocktails en alcoholvrije
dranken. Daarnaast zijn ze gastheer en volleerd ondernemer.
Sinds 2020 is in Café Singelier deze meesterschenkerstitel vertaald in de
formulecomponent Meesterschenkerij. We volgen daarmee het voorbeeld
van Café Jos te Nijmegen, die deze formule hanteert vanaf 1987.

Kwaliteit als belangrijkste kenmerk

Uitgangspunt en kerngedachte bij de verdere omgeving en invulling
van de meesterschenkerij is het scala van mogelijke dranken zo breed
mogelijk of geheel te dekken. Hierbij moet kwaliteit het belangrijkste
keuze-criterium zijn bij de samenstelling van het assortiment. Zulk een
assortiment wordt noodzakelijkerwijs gecommuniceerd middels een
vakkundig advies door de meesterschenker en/of medewerkers. Hierbij
kan gebruik gemaakt worden van instrumenten als:

 • gestructureerde drankenkaart
 • menu-vorm verkoop
 • proeverijen (in brede zin)
 • mondelinge adviezen
 • seizoens-suggesties
 • uitstraling bedrijf
 • internet-presentaties

De meesterschenkerij als formulebasis en kern van het commercieel
ondernemen is te koppelen aan tal van andere formule-componenten, te weten:

 • buurtcafé
 • grand-café
 • dorpscafé
 • eetcafé-restaurant
 • pub

Het commerciële voordeel van het kiezen voor en het invoeren van de
meesterschenkerij component binnen een formule is dat een positief
kwalitatieve uitstraling en imagovorming plaats vindt die dermate
onderscheidend werkt dat de financiële kant van het ondernemen vanzelf
goed komt.

 

Meesterschenkerij als formule

De basis van kwaliteit als hoogste norm voor het vakmatig ondernemen
maakt het (bijna) vanzelfsprekend dat eveneens ethisch verantwoord
ondernomen wordt, waarbij respect voor gasten, medewerkers,
buren en toeleveranciers basis van handelen zijn. De positie van de
meesterschenkerij in maatschappelijk opzicht is er een van positief
bijdragen en streven naar een kwalitatieve verhoging van het leefmilieu.
Dit vooral ook door sociaal hygiënisch verantwoord te ondernemen.

 

Meesterschenker Felix Huisken

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.